Spracovanie nových databáz podľa potreby realizácie projektu