Aktuálne výzvy

Na stránke IS RRA SR Vám prinášame dennú aktualizáciu výziev za jednotlivé OP na jednotlivých ministerstvách.

http://www.isrra.sk/informacie/aktualne-vyzvy.html

Aktuálne a neskreslené informácie o nových výzvach na podávanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za všetky odvetvia nájdete na stránke :

CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN NSRR SR:  http://www.nsrr.sk/aktualne-vyzvy/

 is


Aktuálne informácie o výzvach , ako aj odborné články si môžete pozrieť na :

EurAktiv: http://www.euractiv.sk/

 is-1