Dokumenty

Na stiahnutie:

 Stanovy RRA Torysa

 Zakladateľská zmluva

 Výpis z registra záujmových združení právnických osôb

 Aktualizácia členskej základne 1Aktualizácia členskej základne 2

 

Povinné zverejňovanie: 

ZMLUVY:

04.01.2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci RRA a ZOHT 

04.01.2016 Zmluva o poskytnutí služby 2/2016

29.02.2016 Zmluva o poskytnutí služby 1/2016

25.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 2016

 

FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY:

30.09.2016 Objednávka č.1/2016

31.10.2016 Objednávka č.2/2016

31.10.2016 Objednávka č.3/2016

31.10.2016 Objednávka č. 4/2016 

13.12.2016 Faktúra č. 2016/352 /strana 2/

13.12.2016 Faktúra č.2016353

13.12.2016 Faktúra č.2016/235

14.12.2016 Faktúra č.2016009 

16.12.2016 Faktúra č.232/2016

16.12.2016 Faktúra č.FV2016211

 

VÝZVY:

07.12.2015  Vyzva RRA Torysa – Služby experta – udržateľná mobilita

05.02.2016  Vyzva RRA Torysa – Služby experta – Akčný plán okresu Sabinov

08.08.2016  Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu