Konzultačne hodiny

Sídlo kancelárie agentúry:
Sládkovičova 11, 082 71 Lipany
Telefón, pevná linka: 051 4573 454
Fax: 051 4573 454
Mobil: 0915 977 367, 0905 259 365
e-mailová adresa agentúry: rratorysa@hornatorysa.com
zodp. osoba: Ing. Daniela Bednárová, riaditeľka RRA Torysa