IS RRA

Podpisom Zmluvy č. 705/BA00/2016 o poskytnutí dotácie na projekt regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2016, uzatvorenej podľa § 13 a 14 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z., bola Regionálna rozvojová agentúra Torysa zaradená do IS RRA SR.

Podrobnejšie informácie najdete na tejto www stránke : http://www.isrra.sk/

logo ISRRA

Aktualizovaný zoznam kontaktov RRA 02/2017:

► mesačne aktualizovaný zoznam kontaktov RRA_02_2017

► mesačne aktualizovaný zoznam kontaktov RRA 02_2017