Územna pôsobnosť

Podľa Zmluvy č. 705/BA00/2016 o poskytnutí dotácie na projekt Regionálnej rozvojovej agentúry Torysa na rok 2016, agentúra spravuje územie okresov SABINOV a STARÁ ĽUBOVŇA

Mapa okresu Sabinov:

sabinov-01

Databáza obci okresu SABINOV na stiahnutie v exceli:

adresy obcí

kontaktné údaje

 

Mapa okresu Stará Ľubovňa:

stara-lubovna-01

Databáza obci okresu STARÁ ĽUBOVŇA na stiahnutie v exceli:

 adresy obcí

 kontaktné údaje