2010

Projekt : Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v obci Rožkovany – šanca pre deti z marginalizovanej rómskej komunity
Hodnota : 308.947,07 EUR
Realizácia : Rok 2010 – 2013, ukončené k 31.12.2013 MS následnou.
Projekt : Obnova ZŠ a MŠ v obci Brezovica
Hodnota : 831.965,61 EUR
Realizácia : Rok 2010 – 2013, ukončené k 31.12.2013 MS následnou.
Projekt : Rekonštrukcia kulturného domu Medzianky –viacúčelové zariadenie
Hodnota : 135.262,60 EUR
Realizácia : Rok 2010 – 2013, ukončené žiadosťou o vrátenie DPH.