Vypracované ŽoNFP

V tejto časti Vás budeme informovať o činnosti našej agentúry, vypracovaných a schválených ŽoNFP, projektoch, akciách a rôznych podujatiach.

 

Vypracovanie ŽoNFP.
Názov :
Rekonštrukcia kulturného domu Medzianky – viacúčelové zariadenie.
Hodnota projektu :
135.262,60 EUR
ŽoNFP schválena.


Vypracovanie ŽoNFP.
Názov :
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v obciRožkovany – šanca pre deti z marginalizovanej rómskej komunity.
Hodnota projektu :
308.947,07 EUR
ŽoNFP schválena.

Vypracovanie ŽoNFP.
Názov : Obnova ZŠ a MŠ v obci Brezovica
Hodnota projektu :
998.497,01 EUR
ŽoNFP schválena.