2012

Projekt : Prístavba a stavebné úpravy kultúrneho domu Vyšné Nemecké
Hodnota : 97.002,43 EUR
Realizácia : Rok – 2012 2013 ,ukončené k 31.12.2013, vrátkou DPH.
PRINCE2 – SLIAČ  5-7.12.2012
PRINCE2 Foundation bol trojdňový certifikačný kurzzameraný na získanie odbornej spôsobilosti na štruktúrovanú metodiku riadenie projektov, končiaci záverčnou skúškou.
Šírava – 13.-14.09.2012
Workschop, školenie a kurz – Implementácia štrukturálnych fondov, pre pracovníkov RRA.

WORKSHOP Zvolen 20.07.2012
Pracovné stretnutie agentúr, zaradených do IS RRA.

LITMANOVÁ 05.07.2012
Jednanie s cirkevnými predstaviteľmi o možnosti usporiadania osláv Cyrila a Metoda v roku 2013 za účasti orchestra.

Workshop – Cykloturistika 18.06.2012 Lipany
Workshop bol pre všetkých, ktorí chcú aktívne tráviť víkendy na bicykli, ako aj jednanie o možnostiach prepojenia cyklotras na okolité regióny a pripomienky k budovaniu Európskych cyklotras.
Pracovné rokovanie  – Užhorod 28.06.2012
Jednanie o nových partnerských vzťahov so starostom slovenskej obce, priamo súsediacou s mestom Užhorod.
AGROKOMPLEX NITRA 2012.
Každoročné tu môžeme obdivovať novú techniku, predovšetkým pre naších poľnohospodárov, ale aj príbuzných odvetvi.
Hnúšťa – 06.06.2012
Poltár – Hnúšťa, výjazdové zasadnutie vlády, zasadnutie Rady zástupcov IS RRA. Predstavenie RRA v rámci IS RRA a úloha agentúr pri hospodárskom a sociálnom rozvoji miest a obcí Slovenska. Stretnutie s ministrom a štátnym tajomníkom MDVRR SR.