Dôležite stránky

Ústredné orgány štátnej správy SR :

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Informačné centrum „Štrukturálne fondy pre Slovensko“
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky
Úrad vlády SR

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo životného prostredia SR 

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Krajské úrady a obvodné úrady:

Internetové stránky KÚ a ObÚ , http://www.vs.sk
KÚ a ObÚ adresáre , http://www.civil.gov.sk

Euro Info Centrum , http://www.euroinfo.gov.sk
Európska únia ,
http://europa.eu/index_sk.htm
OSN , http://www.unsystem.org

Celosvetový zoznam stránok vládnych a iných inštitúcií.

Worldwide Governments on the WWW , http://www.gksoft.com/govt/en/world.html
European Governments on the WWW , http://www.gksoft.com/govt/en/europa.html

Governments on the WWW: Slovakia , http://www.gksoft.com/govt/en/sk.html

 

Regionálne stránky:

www.hornatorysa.com

www.mas.hornatorysa.com

www.itorysa.sk