Členovia

Obec Bajerovce   

Obecný úrad
Bajerovce 114
082 73 Šarišské Dravce
Starosta: Michal SEKERÁK
Tel: 051 / 459 73 36

Web:  www.bajerovce.sk
Email: obec@bajerovce.sk
Obec Brezovica

Obecný úrad
Brezovica 59
082 74 Brezovica
Starosta: Ing. Jozef HODOŠI
Tel: 051 / 459 15 54
Fax: 051 / 459 12 48

Web:  www.brezovicanadtorysou.sk
Email: oubrezovica@stonline.sk
Obec Brezovička

Obecný úrad
Brezovička 8
082 74 Brezovica nad Torysou
Starosta: Pavol TOMČUFČÍK
Mobil: 0907 531 791
Tel: 051 / 459 12 35
Fax: 051 / 459 12 35

Web:  www.brezovicka.sk
Email: brezovicka@livenet.sk
Obec Kamenica

Obecný úrad
Kamenica 401
082 81 Lipany
Starosta: Ladislav URDA
Tel: 051 / 457 31 21
Fax: 051 / 457 31 21

Web:  www.kamenica.ocu.sk
Email:  kamenica@kamenica.sk, starosta@kamenica.sk
Obec Rožkovany

Obecný úrad
Rožkovany 106
082 71 Lipany
Starosta: PhDr. Beáta KOLLÁROVÁ PhD.
Tel: 051 / 457 23 21
Fax: 051 / 457 23 21

Web:  www.rozkovany.sk
Email: obec@rozkovany.sk
GAMAZA s.r.o.

Hrnčiarska 1654/72
091 01 STROPKOV
Zastúpená : Jozef MURIN
Mobil : 0905/782 575
IČO : 36509787
IGET s.r.o.

Sabinovská 32
082 71 Lipany
Konateľ : Ing. Terézia GERGELČÍKOVÁ
tel.: +421-51/489 39 30
fax.: +421-51/489 39 31

Web :  www.iget.sk
e-mail: iget@iget.sk

Prevádzka:
Hornotoryská syráreň Krivany
Mušinka 40, 082 72 Krivany

tel/fax.:+421-51/4573 540
e-mail: syraren@iget.sk
Športový klub Odeva

Krivianska 1
082 71 Lipany

Prezident klubu: PhDr. Jozef Križalkovič
Generálny manažér: Milan Stedina
Športový riaditeľ: Pavol Šuhaj

Telefón:
Jozef Križalkovič - 0905 495517
Pavol Šuhaj - 0905 474 160

Web :  www.futbalovekluby.sk/sportovy_klub_odeva_lipany
Združenie obcí Mikroregiónu Minčol

Na Rovni 12/302
065 41Ľubotín
PaedDr. Ľubomír Rešetár (predseda združenia)
IČO: 42076676
Združenie Eurovelo 11 Slovensko

Krivianska 1
082 71 Lipany
Ing. Peter Molčan (predseda)
IČO: 50108000
Združenie obcí Hornej Torysy

Sídlo:
Krivianska 1
082 71 Lipany

Kancelária:
Sládkovičova 11
082 71 Lipany
Ing. Vladimír Jánošík  (predseda)
Telefón: 051/4573 454, 0915 977 367
E-mail: zoht@hornatorysa.com
Web: www.hornatorysa.com  – organizácia
IČO: 37938231