2009

Brezovický jurmak – 2009
V obci Brezovica sa každoročné organizuje Brezovický jurmak, za účasti širokej verejnosti a hosti nielen zo Slovenská, ale aj iných susedných štátov, predovšetkým však z Poľska.