► Webinár /školenie/- Register partnerov verejného sektora

Dobrý večer,

posielam Vám informáciou o školení, ktoré je určené pre PO  a FO,  ktoré sa svojimi príjmami z obchodovania so štátom alebo akýmikoľvek príjmami formou NFP, dotácií alebo priamych podpôr zo ŠR alebo fondov EÚ stávajú od 1.2.2017 partnermi verejného sektora.  Partnerom verejného sektora je každá FO a PO, ktorá má jednorázovo príjem od štátu vyšší ako 100.000 EUR ( myslí sa zazmluvnená výška) alebo kumulatívne za hospodársky rok viac ako 250.000 EUR. Ide o všetky príjmy zo ŠR, či už formou priamych podpôr, dotácií, z verejných súťaží a pod.

 

Na nesplnenie si povinnosti registrácie do RPVS ( ak takáto povinnosť vznikla) sa vzťahujú sankcie ako v zmysle ZVO – pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa a v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. – pre dodávateľa a subdodávateľa.

Nejde o symbolické sankcie.

 

Toto školenie bude realizované formou webinára, čiže nemusíte  nikam cestovať. Školenie je realizované cez internetové pripojenie. Všetky materiály dostanete elektronicky. Nepotrebuje ani pero a papier, pretože aj poznámky si môžete robiť priamo do týchto materiálov, ktoré Vám automaticky zostávajú k dispozícii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *