► Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

 

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC451-2017-20 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 14. marca 2017 v Košiciach. Výzva sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Počas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať.

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *