► Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 10. marca 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie enrgetickej náročnosti verejných budov.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. POčas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb a nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *